dodavatelé

Následující seznam Vám poskytne nejen přehled společností, které zastupujeme, ale také předsavu o produktech, které distribuujeme. Nicméně v případě Vašeho zájmu se pokusíme dodat i další produkty či služby.

 

dodavatel

obor

produkty

country

Accriva Diagnostics Corp.
www.accriva.com

POCT zařízení, kardiovaskulární obory

přístoje měřící srážlivost krve (koagulace), oxymetry a aktivitu krevních destiček (agregace)

Česko
Slovensko

Asahi Intecc Co., Ltd.
www.asahi-intecc.com

intervenční kardiologie, intervenční radiologie

vodící dráty, vodící katetry, mikrokatetry, y-konektory

Česko
Estonsko
Lotyšsko
Slovensko

Biosensors International Group, Ltd.
www.biosensors.com

 

intervenční kardiologie, intervenční radiologie

balóny, stenty

Estonsko
Lotyšsko

LifeHealth, LLC
www.lifehealthmed.com

POCT zařízení, veterinární medicína

zařízení na měření krevních plynů

Česko
Slovensko

Mediplast AB
www.mediplast.com

otorhinolaryngologie (ORL), výrobky pro ošetřování ran

atraumatické kovové i plastové odsávačky / savce, odsávací hadice, regulátory, aplikátory / štětičky, předpřipravené odsávací sady, ušní a nosní spekula, myringotomické skalpely, sinus katetry, kryty madla lamp, sáčky na zvratky, aj…

Česko
Estonsko
Litva
Lotyšsko
Polsko
Slovensko

QXMédical, LLC
www.qxmedical.com

intervenční kardiologie

zaváděcí prodlužovací katetry

Česko
Estonsko
Litva
Lotyšsko
Polsko
Slovensko

Rocket Medical plc.
www.rocketmedical.com

drenáž

pleurální a peritoneální IPC katetry, zařízení na ambulantní léčbu pneumotoraxu, thorakocentézní katetry, víceúčelové pigtail katetry

Česko
Estonsko
Lotyšsko
Polsko
Slovensko

 
 
 

Euromedical spol. s r.o., Rozýnova 2421/12, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Phone +420 257 216 672, +420 257 216 673, Fax +420 257 216 675
Reg. no. 41192923, VAT no. CZ41192923