dyscypliny

diagnostyka

urządzenia POCT do pomiarów krzepnięcia krwi (koagulacja), oksymetrii i aktywności płytek (agregacja), automatyczne urządzenie do nacinania skóry

kardiologia / radiologia interwencyjna

prowadniki, cewniki, mikrocewniki, przedłużający cewniki prowadzący, Y-konektory, stenty, balony, cewniki uniwersalne, zestawy

pneumologia / onkologia

cewniki IPC, urządzenia do ambulatoryjnego leczenia odmy opłucnowej, cewniki do torakocentezy

otorynolaryngologia (ORL) / ucho-nos-gardło

jednorazowy materiał medyczny nie tylko dla laryngologa - ssaki / kaniule ssące, regulatory, węże ssące, wzierniki do nosa i ucha, skalpele do paracentezy, aplikatory / watotrzymacze, torby wymiocinowe, uchwyty do lamp, gotowe zestawy ssące, kaniule itp. 
 

Euromedical spol. s r.o., Rozýnova 2421/12, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Phone +420 257 216 672, +420 257 216 673, Fax +420 257 216 675
Reg. no. 41192923, VAT no. CZ41192923